e-Mýto

WebEye a elektronické mýto v Maďarsku

Príprava služby WebEye prebieha podľa plánov, aby mohla v spolupráci so spoločnosťou Állami Autópálya Kezelő Zrt. (Štátna správa diaľnic uzavretá akciová spoločnosť) poskytovať svojim súčasným a budúcim Partnerom služby v plnom rozsahu k podávaniu výkazov o elektronickom mýte „e-Útdíj”, ktoré sa bude vyberať od 1. júla.

 

Systém elektronického výberu mýta sa v Európe postupne šíri od 90-tych rokov a od tohto roku sa zavedie aj v Maďarsku. Mýto je možné platiť dvojakým spôsobom: zakúpením relačného lístku alebo prostredníctvom sprostredkovania na báze GPS.

 

Skupina Lambda-Com, ako jeden z najväčších poskytovateľov služieb GPS sledovania vozidiel v Maďarsku a v strednej Európe, ktorý používa jedny z najmodernejších technológií, vníma podporu účinného budovania maďarského systému elektronického výberu mýta ako svoju povinnosť. V súvislosti s tým sa prepravcovia prevádzkujúci vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou 3,5 tony a viac môžu spoľahnúť aj na nás ako na sprostredkovateľa výkazu o mýte.

 

Našou najdôležitejšou úlohou je poskytovať presné údaje tým vozidlám, ktoré chcú svoje záväzky voči ÁAK (Štátna správa diaľnic uzavretá akciová spoločnosť) zúčtovať pomocou nášho systému.

 

Máme po každej stránke spoľahlivé technické zázemie tak v oblasti rozvoja, ako aj potrebnej infraštruktúry.

 

Už nainštalované WebEye zariadenia našich zákazníkov sú spravidla vyhovujúce* aj pre zhotovenie zúčtovaní k výkazom o mýte.

 

 

Palubné jednotky (OBU) nevyhnutné pre prepravcov sú taktiež k dispozícii a za pomoci našich odborníkov sa dajú sprevádzkovať rýchlo a jednoducho. Ohľadom obstarania zariadení sa informujte cez niektorý z nasledovných kontaktov.