e-Mýto

FAQ

Na aké vozidlá sa bude vzťahovať povinnosť platby mýta od 1. júla?

 

Od 1. júla platí povinnosť uhradiť mýto na vyznačených úsekoch pre všetky nákladné vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony. Vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony sa zaraďujú do kategórií podľa počtu náprav: do kategórie J2 patria vozidlá s dvomi nápravami, do kategórie J3 vozidlá s tromi nápravami a do kategórie J4 patria vozidlá so štyrmi (a viac) nápravami.

 

Aký prístroj potrebujem k elektronickému výkazu o mýte?

 

Palubný prístroj poskytnutý sprostredkovateľom výkazu. V ponuke spoločnosti WebEye sú v závislosti od balíka služieb k dispozícii modely s rôznymi funkciami a rozličným dizajnom.

 

 

Čo musím urobiť, keď ešte nemám palubný prístroj vhodný pre podanie výkazu o mýte?

 

Ako riešenie do budúcnosti navrhujeme využívanie služieb, ktoré sú zaistené prostredníctvom palubných prístrojov, preto odporúčame riešenia poskytujúce kombinované balíky služieb, napríklad WebEye Pass&Go.

Okrem nákupu zariadenia je nutné uzavrieť zmluvu so sprostredkovateľom výkazu a zaregistrovať sa u ÁAK (Štátna správa diaľnic) v súlade s pokynmi systému HU-GO.

 

Aké úlohy ma čakajú, keď už mám predplatenú službu monitorovania vozidla?

 

Informujte sa u svojho poskytovateľa služby, či už má status sprostredkovateľa výkazu o mýte, resp. kedy tento status nadobudne. Pokiaľ bude váš poskytovateľ služby oprávnený sprostredkúvať výkaz, tak môžete okamžite uzavrieť zmluvu, ak nie, v tom prípade sa musíte obrátiť na niektorého z akreditovaných sprostredkovateľov výkazu, uzavrieť s ním zmluvu a obstarať si nový prístroj.

Súčasným zákazníkom spoločnosti WebEye uľahčíme proces uzatvárania zmlúv, plánujeme totiž na našej stránke možnosť stiahnuť si elektronický formulár.

 

Čo je to relačný lístok?

 

Relačný lístok poskytuje právo iba na jednorazové použitie výlučne konkrétnej naplánovanej trasy, a je potrebné si ho zakúpiť pred použitím spoplatnených ciest (dá sa obstarať v maximálne 30 dňovom časovom predstihu). Relačný lístok zakúpený vopred je platný po dobu 2 kalendárnych dní a relačný lístok zakúpený bezprostredne pred použitím spoplatnených úsekov bude platný do konca ďalšieho kalendárneho dňa. Táto služba môže byť výhodná pre tých, ktorí na spoplatnených úsekoch v Maďarsku nejazdia pravidelne, ale majú vopred naplánovanú trasu ich použitia.

 

Čo znamená elektronické podanie výkazu o mýte?

 

Výkaz je iba elektronický prenos dát medzi sprostredkovateľom výkazu a ÁAK (Štátna správa diaľnic), podklady k tomuto prenosu dát poskytuje palubný prístroj (OBU) inštalovaný do vozidla. Okrem už inštalovaného a/alebo inštalácie nového prístroja sa vyžaduje aj uzavretie zmluvy so sprostredkovateľom výkazu a registrácia v systéme HU-GO.

 

Čo treba ešte urobiť okrem uzavretia zmluvy so sprostredkovateľom výkazu?

 

Od 20. júna je potrebná registrácia v systému HU-GO. Pre založenie a nabitie bežného účtu sledujte súvisiace priebežné informácie zverenjené spoločnosťou ÁAK (Štátna správa diaľnic)

 

 

Akú úlohu plní sprostredkovateľ výkazu?

 

Vyúčtovanie podľa prejdenej vzdialenosti sa uskutočňuje pomocou súradníc zhromaždených palubným prístrojom umiesteným vo vozidle. Podstatou jeho fungovania je, že spoločnosť poskytujúca službu sledovania vozového parku pomocou GPS, ako sprostredkovateľ výkazu, postúpi ÁAK (Štátna správa diaľnic) údaje prichádzajúce z vozidla. Užívatelia môžu svoje záväzky vyrovnať platbou vopred (prepaid), čo znamená, že bežný účet otvorený pri registrácii (vedený u AÁK) musia dopredu nabiť. Jeho zostatok má pokryť náklady na užívanie spoplatnených ciest.
Predpokladom jeho využívania je, aby sa užívateľ vopred registroval u správcu (ÁAK-Štátna správa diaľnic), a aby súčasne uzavrel zmluvu s jedným zo sprostredkovateľov. Odporúčame ho tým užívateľom ciest, ktorí často využívajú spoplatnené úseky, pretože pre nich to môže byť pohodlné riešenie podávania výkazu o mýte.

 

Ako sa zaregistrovať, aby som mohol využívať systém elektronického výberu mýta?

 

Je potrebná registrácia v rozhraní HU-GO prevádzkovaného spoločnosťou ÁAK (Štátna správa diaľnic), pri ktorej zadáte údaje vozidla a jeho prevádzkovateľa, emisnú normu a počet náprav.

 

Ako môžem používať cesty po 1. júli, ak si nekúpim palubný prístroj?

 

V jednotlivých miestach predajnej siete si môžete zakúpiť relačný lístok.

 

Dá sa palubný prístroj používať aj v zahraničí?

 

Služby monitorovania vozidla, vrátane telematických funkcií sú k dispozícii, ale zariadenia, ktoré sú v súčasnosti na trhu, nie sú kompatibilné so systémom EETS, takže na platbu mýta sa v iných krajinách Európy nedajú použiť.

 

Bude existovať nejaká signalizácia, ak prístroj WE vo vozidle nebude fungovať, ako dostanete o tom rýchlu notifikáciu?

 

Konkrétna spätná väzba priamo z vozidla pravdepodobne nebude, ale pracujeme na viacerých platformách, ktoré užívateľovi umožnia ľahko a rýchlo overiť stav prístroja, či správne funguje na účely výkazu o mýte.

 

Môžeme nejakým spôsobom upozorniť v prípade, že niektorý vodič „zablúdi“ na okresnú cestu?

 

Informácie o vyznačených úsekoch, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platby mýta, nájdete na stránkach ÁAK (Štátna správa diaľnic).

 

Kto je zodpovedný za to, ak bude vozidlo jazdiť na spoplatnenom úseku s nefunkčným palubným prístrojom (OBU) a bez lístku?

 

Kontrolovanie funkčnosti palubného prístroja je povinnosťou účastníka cestnej premávky. Signalizácia prípadnej poruchy, straty/oneskorenia údajov, ktoré majú vplyv na prevádzku v súvislosti so systémom, je povinnosťou sprostredkovateľa výkazu.

 

Dá sa zistiť, či GPS nesignalizuje preto, že došlo k sabotáži, alebo z dôvodu poruchy palubného prístroja?

 

ÁAK (Štátna správa diaľnic) v prípade nefunkčného palubného prístroja uloží správnu pokutu za každých podmienok, bez ohľadu na dôvod výpadku odosielania údajov. Sprostredkovateľ výkazu nie je zodpovedný ani za sabotáž, ani za poruchu prístroja. Kontrola funkčnosti palubného prístroja je vždy povinnosťou účastníka cestnej premávky, ktorému sa budeme snažiť poskytovať pomoc na viacerých platformách.

 

Je možné v prípade výmeny, montáže zariadenia očakávať okamžitú aktiváciu? Pokiaľ to potrvá niekoľko dní, ako je počas tejto doby možné plniť si povinnosť priznania prejdenej cesty?

 

Pri platbe mýta vždy existuje možnosť zakúpenia relačného lístku, takže obdobie nefunkčnosti palubného prístroja sa tým dá jednoznačne vykryť. Ohľadne opráv sa samozrejme snažíme klientom pomôcť, ale kvôli nadmernej záťaži, ktorá sa na nás kladie, treba počítať s predĺžením čakacej doby.

 

Ako postupovať, keď po inštalácii ešte nie je služba aktívna, ale aj počas tohto prechodného obdobia musí dopravca plniť prepravné služby?

 

Po vstupe do krajiny je možné uhradiť mýto úmerné použitiu cesty zakúpením relačného lístku, kým nie je palubný prístroj v prevádzke. Podľa našich informácií budú predajné miesta na všetkých hraničných priechodoch, aj na mnohých čerpacích staniciach.