e-Mýto

O nás

Skupina Lambda-Com

Spoločnosť Lambda-Com Kft., ktorá vznikla v roku 2001, je lídrom na Maďarskom trhu v oblasti služieb sledovania vozidiel systémom M2M. V súčasnosti táto multinacionálna spoločnosť vo výlučnom maďarskom vlastníctve poskytuje komplexné dopravnoinformačné služby v 14 európskych krajinách. Významnou službou skupiny je interne vyvíjaný telematický systém „WebEye riešenie”, z ktorého sa vďaka neustálemu vývoju a inováciám stalo komplexné riešenie slúžiace pre dopravné činnosti celkovo.

 

Spoločnosť WebEye Slovakia s.r.o. je členom skupiny Lambda-Com. Významnou službou skupiny je interne vyvíjaný telematický systém „WebEye riešenie” (pre správu mobilných prostriedkov), ktorá zvyšuje bezpečnosť dopravy, pomocou GPS/GPRS technológií umožňuje vykonávať priebežnú analýzu pohybu a trás vozidiel, a to v reálnom čase. Na dnes jazdí po Európe už takmer 40 000 vozidiel využívajúcich službu WebEye, z toho 23 000 aktívne sledujeme.

 

Služba WebEye už 10 rokov

Služba sledovania vozidiel WebEye bola spustená už v prvých rokoch tohto tisícročia a svojmu vzniku môže vďačiť takému modernému telematickému riešeniu, ktoré v sebe spája najnovšie výsledky určovania miesta a telekomunikačných technológií, a ktorá vytvorila výbornú príležitosť na rozvíjanie systémov sledovania vozidiel a geografických informačných aplikácií.

Vďaka neustálemu vývoju sa WebEye rýchlo rozšíril nad rámec základnej služby sledovania vozidiel. Doplnky a programové moduly vyhovujúce trhovým požiadavkám umožnili, aby sa rozrástlo do takého komplexného riešenia, ktoré je schopné slúžiť pre dopravné činnosti v každej z ich oblastí. Pomocou použitej technológie a dátových softvérov sa prevádzka stáva plánovateľnou, ovládateľnou a optimalizovateľnou a zároveň je možné znižovať náklady na prevádzku a komunikáciu. Vďaka inováciám vyhovujúcim individuálnym potrebám je ovládateľnosť čoraz ľahšia aj v špeciálnych oblastiach prevádzkovania.

 

Čo vám poskytne WebEye?

  • Základom WebEye riešenia je sledovanie vozidiel na báze moderného a spoľahlivého GPS. Pre užívateľov dostupné služby a funkcie – vďaka našej vývojárskej a trh budujúcej práci uplynulého desaťročia – ďaleko prekročili rámce tzv. klasického sledovania vozidiel.
  • WebEye je nástrojom účinného prevádzkovania a kontroly, je nepostrádateľným telematickým riešením pre spoločnosť snažiacu sa o prehľadné fungovanie, a to nezávisle od okruhu podnikania. Pomocou systému možno vytvoriť prehľad nevyhnutný pre manažovanie činnosti spoločností prevádzkujúcich vlastný vozový park.
  • Monitorovaním vozidiel v reálnom čase a zabezpečením rýchlej a účinnej komunikácie s vodičmi môžete dosiahnuť kvalitatívny rozdiel pri výkone úloh spojených s prepravou. Efektívne využívanie Vašich nákladne prevádzkovaných prostriedkov vzrastie skokom, radikálne sa zníži stratová pracovná doba a výskyt „neplatených” jázd, keď sa Vaše vozidlá iba presúvajú na iné miesto.
  • Zníženie spotreby pohonných hmôt v podnikaniach pracujúcich s vozidlami vyžaduje neustále plánovanie a kreatívne nápady. Naše riešenia pre meranie pohonných látok sprístupňujú údaje o spotrebe, ktorými môžete dosiahnuť výrazné šetrenie nákladov, naše kontrolné technológie a merania teploty garantujú dokumentovanie podmienok prepravy chladeného tovaru. Použitím mnohých ľahko prispôsobiteľných snímačov, ako aj inteligentných postupov na obsluhu alarmov umožníme pozdvihnúť plnenie bezpečnostných podmienok profesionálnej prepravy na vysokú úroveň.
  • Používaním WebEye riešenia môžete učiniť Vaše podnikanie hodnotnejším, účinnejším a úspešnejším a pomocou zobrazovania udalostí súvisiacich s vozidlami, vodičmi, resp. prepravovaným tovarom dokážete zmodernizovať činnosť manažmentu Vašej flotily a zvýšiť si konkurencieschopnosť.
  • Vďaka našim aplikáciám virtuálne vzrastie priestor Vašej kancelárie, pomocou údajov prichádzajúcich z Vašich jazdiacich vozidiel, môžete zosúladiť, zjednotiť činnosti a podporujúce informačné aplikácie viažuce sa k danému miestu.
  • Meraním a preposielaním diagnostických údajov sa do značnej miery zjednoduší kontakt so servisnou sieťou. Údržba sa na základe vysielaných údajov stáva precíznejšou a efektívnejšou, čím sa lepšie zachováva stav vozidiel a zvyšuje ich životnosť.
  • WebEye môže byť článkom, ktorý spája odosielateľov tovaru s cieľovou stanicou, centrálu a vodičov, vozidlá, tovary s organizáciami alebo osobami, ktoré za ne nesú zodpovednosť. Modernými telematickými nástrojmi a integráciou na viacerých úrovniach podporuje monitorovanie vozidiel a komplexné fungovanie riadenia prepravy.
  • WebEye je spoľahlivým partnerom prepravných spoločností prevádzkujúcich vlastný vozový park, používaním našich riešení si môžete získať vysoké odborné uznanie tak v medzi partnermi a zákazníkmi, ako aj medzi Vašimi konkurentmi.