e-Mýto

e-Mýto Uzatvorenie zmluvy On-line informácie

ďalej

NA ČO BY NEMALI ZABÚDAŤ DOPRAVCOVIA PRI PRIPOJENÍ?

Na trhu sledovania vozidiel pomocou GPS sa zvyšuje počet dostupných konkurenčných ponúk. Nie je však vôbec bezvýznamné, u ktorej nahlasovacej agentúry a na základe akých kritérií si dopravcovia zvolia najlepšie riešenie. Aby sa mohli pripojiť k […]

ďalej

Ako prebieha v novom systéme podanie výkazu o mýte?

V systéme HU-GO je možné podať výkaz o mýte dvomi spôsobmi:
 
1.   Vopred zakúpeným relačným lístkom
2.   Pomocou palubného zariadenia (prostredníctvom sprostredkovateľa)
 
Čo je to relačný lístok?
Relačný lístok poskytuje právo iba na jednorazové použitie výlučne konkrétnej naplánovanej […]

ďalej

Ako sa mení sadzba mýta za užívanie ciest?

Výška platby je priamo úmerná prejdenej ceste, takto závisí od druhu použitej cesty (diaľnica, rýchlostná cesta alebo hlavná cesta), respektíve od kategórie motorového vozidla (J2, J3, J4), ako aj od environmentálneho zaradenia.
 
Poplatok za použitie cesty […]

ďalej

Akých vozidiel sa týka nový systém výberu mýta?

Od 1. júla sú na vyznačených úsekoch spoplatnené všetky nákladné vozidlá s najväčšou dovolenou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Vozidlá s najväčšou dovolenou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony sa do jednotlivých kategórií zaraďujú na základe […]

ďalej

MAĎARSKÝ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA

Od 1. júla 2013 je v Maďarsku zavedený elektronický systém výberu mýta podľa prejdenej vzdialenosti na celkovej dĺžke 6 513 km úsekoch verejnej cestnej siete (diaľnice, cesty prvej triedy, hlavné cesty). Sadzba mýta podľa prejdenej […]

ďalej