e-Mýto

Priznanie cestného mýta pre našich registrovaných WebEye zákazníkov hoci aj za 0 €!

S funkciou WebEye RoadPass si môžu naši registrovaní Zákazníci objednať službu vhodnú pre priznanie k cestnému mýtu HU-GO so zariadením za cenu 0 € a s 0 € mesačným paušálom.

WebEye RoadPass*
doplnková funkcia pre registrovaných predplatiteľov


MIC, ECO, PRO, MAX a osobitné uzavreté
zmluvy


Cena zariadenia
Poplatok za inštaláciu (montážnikom firmy WebEye)
mesačný poplatok (36 mes.)
mesačný poplatok (24 mes.)
mesačný poplatok (12 mes.)
-
-
0 €
0 €
0 €

Priznanie cestného mýta pre nových zákazníkov hoci aj s
0 € mesačným paušálom!

S našimi balíkmi základných služieb WebEye Road a WebEye Road Mobile vhodnými pre priznanie k cestnému mýtu môžete priznať mýtne rýchlo a jednoducho.

WebEye Road**
WebEye Road Mobile**


Cena zariadenia
Poplatok za inštaláciu (montážnikom firmy WebEye)
mesačný poplatok (36 mes.)
mesačný poplatok (24 mes.)
mesačný poplatok (12 mes.)
129 €
129 €
20 €
-
-
-
-
-
-
-

Ceny sú uvedené bez DPH.


Okrem elektronického mýta balík Pass&Go obsahuje tiež zobrazenie trasy, mapy, nahrávanie a zobrazenie často navštevovaných bodov a evidenciu motorových vozidiel a vodičov

WebEye Pass&Go***
EU + bývalá Juhoslávia


Cena zariadenia
Poplatok za inštaláciu (montážnikom firmy WebEye)
mesačný poplatok (36 mes.)
129 €
20 €
19,5 €

Ceny sú uvedené bez DPH.

So službou WebEye môžete jednoducho a ľahko priznať používanie pozemných komunikácií a zároveň si môžete aj znížiť prevádzkové náklady!

* Funkciu WebEye RoadPass je možné si objednať ako doplnkovú službu na priznanie k cestnému mýtu v prípade využívania našich na trhu dostupných balíkov telematických služieb (MIC, ECO, PRO, MAX). Pokiaľ máte vo Vašom vozidle aj momentálne aktívny systém služby WebEye, nemusíte urobiť nič viac, než len uzavrieť bezplatnú zmluvu so spoločnosťou WebEye Magyarország Kft. vystupujúcou ako sprostredkovateľ priznania a registrovať sa u spoločnosti pre správu ciest ÁAK (Štátna správa diaľnic) podľa inštrukcií uvedených v rozhraní Hu-Go!

** Náš balík WebEye Road predstavuje samostatné zariadenie, ktoré slúži výlučne len na účely priznania cestného mýta. Ďalší balík WebEye Road Mobile je zjednodušeným riešením balíka WebEye Road, pri ktorom nie sú potrebné inštalačné práce, dá sa totiž prevádzkovať káblom z cigaretového zapaľovača.
Tieto zariadenia v ich súčasnej forme podporujú výlučne priznanie cestného mýta úmerného prejdenej trase pri využití služieb spoločnosti WebEye Magyarország ako sprostredkovateľa priznania!
Oblasť využitia pevne inštalovaného zariadenia Road je možné rozšíriť aj na on-line služby! "Doba funkčnosti" zariadení je 24 mesiacov!

*** S naším balíkom WebEye Pass&Go je vysoko kvalitná základná služba WebEye a možnosť priznania cestného mýta prístupná za výnimočne výhodných podmienok.
Možnosťami už overeného spôsobu úspory nákladov vďaka využívaniu služby WebEye si teraz aj Vy môžete znížiť ďalšie výdavky, ktoré Vás zaťažujú v súvislosti so zavedením cestného mýta!
V rámci balíka Pass&Go budete mať priebežne sprístupnené naše nové opcionálne vylepšenia a individuálne riešenia v súvislosti so zavedením cestného mýta, a tieto už budú v súlade aj s VN (vykonávacím nariadením) opisujúcim konkrétnu legislatívnu úpravu.
Náš balík služieb online sledovania vozidla Pass&Go platí pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, v prípade novej inštalácie spolu s poverením na

Prosíme, pri výbere ktoréhokoľvek z našich balíkov už teraz berte do úvahy, že priebežná kontrola funkčnosti zariadení bude úlohou Užívateľa ciest!
Tím odborníkov spoločnosti WebEye Magyarország na základe uvedených informácií pre vozidlá používané na vnútroštátnu prepravu, v ktorých ešte nebola využívaná služba WebEye, odporúča balík Pass&Go a v prípade zložitejších telematických úloh a medzinárodnej prepravy odporúča balíky ECO a PRO, ktoré sú teraz dostupné taktiež za výhodných podmienok!

O doplnkových funkciách a zľavách v súvislosti s našimi službami sa informujte u Vášho manažéra zákazníckych služieb alebo nasledovným kontaktným spôsobom!

captcha